11 lutego roku obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 r. co roku odbywa się w Warszawie Forum Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy ok. 200 liderów organizacji pacjentów. W roku 2022 ze względu na ograniczenia covidowe Forum organizowane jest w trybie hybrydowym. Stacjonarnie w spotkaniu udział weźmie 80 organizacji. Dla wszystkich pozostałych możliwy będzie udział online.

Forum Liderów Organizacji Pacjentów to organizowane przez nas spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów, którego celem jest integracja środowiska oraz szkolenia pracowników organizacji z zakresu komunikacji, zarządzania, zdrowia publicznego, finansowania, problematyki istotnej dla NGOs. Intencją Forum jest inicjowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. Dzięki temu Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń́ pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO(11.02)

Dzień ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. w 11. rocznicę zamachu na Jego życie i dzień́ ten został ustalony na 11 lutego. Światowy Dzień Chorego zachęca do podejmowania wysiłków zmierzających do ulżenia cierpiącym w trudach walki z chorobą. Podkreśla również̇, że cierpienie jest rodzajem życiowej próby, z którą trudno jest sobie poradzić́ o własnych siłach. Nie wystarczy jedynie odpowiednia opieka medyczna, ale potrzebne jest szczere serce okazane przez drugiego człowieka. Bezinteresowna, pełna poświeceń́ i braterskiej miłości troska o osobę̨ potrzebującą̨ naszego zainteresowania jest nie tylko niezastąpioną̨ formą terapii dla samego chorego, ale również̇ okazją do odkrycia w nas samych cennych wartości humanistycznych i duchowych.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OPIEKUNA (12.02)

Rola opiekuna w procesie powrotu do zdrowia osoby chorej jest nieoceniona. Mimo to do tej pory w kalendarzach nie było dnia, który pozwoliłby na docenienie poświecenia oraz wyrażenie wdzięczności tym osobom. Z inicjatywy 8 organizacji pacjentów został powołany Ogólnopolski Dzień Opiekuna, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby opiekunów, a także podziękowanie im za ich wsparcie.

Data ustanowienia tego dnia została wybrana nieprzypadkowo. 12 lutego przypada dzień́ po obchodach Światowego Dnia Chorego, który zwraca uwagę̨ na pacjentów i ich problemy w chorobie. Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna ma na celu podkreślenie wyjątkowej relacji, łączącej chorego z jego opiekunem i podkreślenie ogromnej roli opiekuna w procesie choroby i powrotu do zdrowia. To także apel o zwiększenie działań́ edukacyjnych oraz realnej pomocy, która może poprawić́ jakość́ życia i ułatwić́ sprawowanie opieki nad bliskimi chorymi.

Organizacje, które popisały wspólną deklarację dot. powołania tego dnia to Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Fundacja „OnkoCafe – Razem Lepiej”, Fundacja EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Onkologiczna Alivia oraz Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”.