Nagroda „Dla Zdrowia i Pacjenta” została ustanowiona w 2020 r. z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nagroda jest przyznawana corocznie w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w trzech kategoriach. Kapituła wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach:

  • NFZ -profilaktyka
  • RPP – Prawa i bezpieczeństwo pacjenta
  • IPPEZ – wolontariat i działalność społeczna

W skład Kapituły wchodzą:

  • Prezes NFZ
  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


Organizatorzy chcą w ten sposób uhonorować fundacje i stowarzyszenia, wyróżniające się profesjonalizmem oraz skutecznością w działaniach dla dobra pacjentów we wskazanych trzech obszarach. Nagroda ma być również docenieniem wysiłków przedstawicieli trzeciego sektora, ich zaangażowania i aktywności. Pokazywać ciekawe działania, godne naśladowania, stawiające dobro pacjentów na pierwszym miejscu.

W latach 2020-2021 laureatami Nagrody zostali:

W kategorii profilaktyka: Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Stoma Life, Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem Szyjki Macicy – Kwiat Kobiecości, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;

w kategorii prawa i bezpieczeństwo pacjenta: Stowarzyszenie pomocy chorym na mięsaki i czerniaki Sarcoma, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się razem, Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł, Fundacja My Pacjenci;

w kategorii wolontariat i działalność społeczna: Fundacja Onkocafe – razem lepiej, Stowarzyszenie Apetyt na życie, Fundacja Aprobata, Amicus Fundacja Łuszczycy i ŁZS.